ул. Клокотница 2А
София,
България
23.3256254
42.7086053
UserLikes
Име: ПРОВИМИ - БЪЛГАРИЯ
Адрес: София, ул. Клокотница 2А
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.provimi-bg.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Фураж
Дейност:

Производство на комбинирани фуражи и биоконцентати

Ключови думи: фураж, фуражи, биоконцентрати, хранене, животни

Продукти

Биацид

Ефективна неантибиотична фуражна добавка за бройлери

Използването на антибиотици като стимулатори на растежа във фуражите за бройлери от юли 2006 г. Е поставено под възбрана и в България с новия закон за фуражите. Изключването на тези добавки от фуражите може да доведе до намаляване на продуктивността, следователно и на печалбата при производството на бройлери.

 
Открийте ни в Google+